Partnerystė su VšĮ Baltijos maisto organizacija

Asociacija "Lietuvos gėrimai" pasirašė partnerystės sutartį su VšĮ Baltijos maisto organizacija.

Baltijos maisto organizacija (Baltic Food Organisation) - ne pelno siekianti organizacija, kurios tikslas pristatyti savo atstovaujamų narių (maisto ir gėrimų pramonės įmonių) idėjas bei interesus visuomenei. BFO siekia skatinti Lietuvos ir Baltijos šalių maisto sektoriaus įmonių konkurencingumą bei verslo vystymą bei vykdo Europos Sąjungos ir Lietuvos finansuojamas žemės ūkio produktų informavimo ir pardavimų skatinimo veiksmų programas.

Kartu Asociacija "Lietuvos gėrimai" ir VšĮ Baltijos maisto organizacija sieks bendrų tikslų kuriant stiprų teigiamą maisto pramonės įvaizdį Lietuvoje ir kitose valstybėse, bendradarbiaus skatinant Lietuvos valdžios institucijas aktyviau prisidėti vystant Lietuvos maisto pramonės potencialą bei kitais būdais vystys Lietuvos maisto pramonę.