NARYSTĖ

 

ALG turi keturis pagrindinius narystės tipus:

+ NARYS

Gali būti Lietuvos Respublikoje ir/ar užsienyje registruotas juridinis asmuo, kurio pagrindinė vykdoma ūkinės veiklos rūšis yra nealkoholinių gėrimų arba sulčių gamyba ir/ar nealkoholinių gėrimų arba sulčių prekės ženklų atstovavimas franšizės sutarties pagrindu bei juridiniai asmenys, kurių veikla ne tiesiogiai yra susijusi su nealkoholinių gėrimų arba sulčių gamyba (pakuočių, žaliavų, įrangos tiekimas arba gamyba) ar prekyba. Asmenys, norintys būti Asociacijos nariais, turi raštu pareikšti savo norą ir per 15 dienų po sprendimo, kuriuo jie priimami į Asociacijos narius, sumokėti Visuotinio narių susirinkimo nustatytą stojamąjį nario mokestį

+ ASOCIJUOTAS NARYS

Gali būti Lietuvos Respublikoje ir / ar užsienyje registruotas juridinis asmuo, kurio viena iš vykdomų ūkinės veiklos rūšių yra nealkoholinių gėrimų arba sulčių gamyba, prekės ženklų atstovavimas franšizės sutarties pagrindu arba pardavimas Lietuvos Respublikoje ar su tuo glaudžiai susijusi veikla. Asmenys norintys būti Asociacijos asocijuotais nariais turi laikytis šių įstatų ir raštu išreikšti savo norą.

+ ASOCIACIJOS PARTNERIS

Gali būti Lietuvos Respublikoje ir / ar užsienyje registruoti juridiniai asmenys, kurių veikla ne tiesiogiai yra susijusi su nealkoholinių gėrimų arba sulčių gamyba (pakuočių, žaliavų, įrangos tiekimas arba gamyba) ar prekyba, taip pat valstybės institucijos, viešosios įstaigos, nevyriausybinės organizacijos, švietimo įstaigos, kitos asociacijos ir kuris pasirašo partnerystės susitarimą su Asociacija.

+ GARBĖS NARYS

Gali būti fizinis asmuo, Valdybos sprendimu pripažintas ypatingai nusipelniusiu nealkoholinių gėrimų pramonei ar Asociacijai.


DĖL NARYSTĖS KREIPTIS:
+370 52 609199, info@lgerimai.lt