Narystė asociacijoje "Baltic Gastronomy Leaders"

Asociacija “Lietuvos gėrimai” tapo Asociacijos “Baltic Gastronomy Leaders” nare.

Baltic Gastronomy Leaders yra konfederacijos pagrindais 2018 metais sukurtas Lietuvos maisto ir kitų žemės ūkio produktų gamintojų organizacijų susivienijimas, kurio pagrindinis tikslas – padėti gamintojams eksportuoti savo produkciją, didinti gaminamų produktų bei jų kokybės žinomumą užsienio rinkose, auginti jų pridėtinę vertę.

Kartu su naujais partneriais kursime didesnę vertę mūsų asociacijos nariams.