Asociacija dalyvavo forume "World Without Waste" Vienoje

Asociacijos “Lietuvos gėrimai” direktorė š.m. spalio 17-18 d. dalyvavo The Coca Cola Company ir Coca Cola Hellenic Bottling Company organizuojamame kasmetiniame suinteresuotųjų šalių forume Vienoje, Austrijoje.

Šių metų forumo tema buvo “World Without Waste” (Pasaulis be atliekų). Jame buvo akcentuojama trijų sudedamųjų dalių strategija: pakuočių dizaino, pakuočių surinkimo ir bendradarbiavimo. Tam, kad būtų pasiekti užsibrėžti tikslai, dėmesys turi būti kreipiamas į visą pakuotes gyvavimo ciklą: butelių ir skardinių dizainą, gamyba, jų surinkimą, perdirbimą bei antrini panaudojimą.

Plastiko, kaip medžiagos pakuotėms gaminti, panaudojimas per 50 metų išaugo daugiau kaip 20 kartų. Jeigu atitinkami veiksmai nebus daromi, šis skaičius prognozuojama išaugs dvigubai per ateinančius 20 metų. Globaliu mastu 95 proc. plastikinių pakuočių po pirmojo panaudojimo yra išmetamos. Kiekvienais metais Europoje yra sugeneruojama 25 milijonai tonu plastiko atlieku, tačiau tik mažiau nei 30 proc. yra surenkama ir perdirbama.

Forumo metu buvo pabrėžta, kad būtent pramonė gali atlikti esminį vaidmenį ieškant tvarių sprendimų šiandienos aplinkosaugos iššūkiams įveikti. Tačiau tik su vartotojų ir valstybinių institucijų pagalba gali būti pasiekti geriausi rezultatai, todėl atsakingi esame visi.

Forumo metų buvo diskutuojama žiedinės ekonomikos klausimais, aptarta Europos Parlamento direktyva dėl tam tikrų plastikinių gaminių poveikio aplinkai mažinimo, pristatyti Europos gaiviųjų gėrimų pramonės įsipareigojimai:

  • Iki 2025 m. gaiviųjų gėrimų pirminės plastikinės pakuotės bus perdirbamos;

  • PET butelių pakuočių gamybai bus naudojama vidutiniškai 25% perdirbto plastiko;

  • Visuose ES rinkose bus didinamas pirminių plastikinių gaiviųjų gėrimų pakuočių surinkimas;

  • Gaiviųjų gėrimų pirminės plastikinės pakuotės bus pakartotinai panaudojamos ir kt.

Forumo metu taip pat buvo aplankytas vienas iš trijų Vienos atliekų perdirbimo įrenginių, iš kurių gaunamos energijos užtenka Vienos miestui šiltuoju metų laiku. Jame daugiausia yra perdirbamos maisto pakuočių atliekos. Šiuo atžvilgiu Viena yra puikus pavyzdys daugumai Europos miestų.

CCASF2018_002.jpg
CCASF2018_061 (1).jpg
image1 (4).jpeg